Savunma Sanayii İcra Komitesi Nedir?

Savunma Sanayi İcra Komitesi (SSİK) 3238 sayılı kanuna istinaden oluşturulan, devletin Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay başkanından oluşan resmi karar ve idare organıdır.

Komitenin görev ve yetkileri şunlardır:

Türk Savunma Sanayii’nin geliştirilmesi ve yenilenmesi için belirlenen genel stratejik ilkeler doğrultusunda kararlar almak.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve tüm emniyet birimlerinin, güvenlik önceliklerine göre ihtiyaç olduğu belirlenen modern silah, araç ve gereçlerin üretimi, yurtiçinden gereği halinde yurtdışından tedariği konusunda kararlar almak.

Alınacak silah, araç ve gereçlerin geliştirilmesi, prototipleri üretilmesi, maddi avansların verilmesi, siparişlerin ve diğer mali ekonomik işlerin Savunma Sanayii Başkanlığı’na talimat olarak verilmesi.

Savunma Sanayii ürünlerinin ihracatı ve ticareti ile karşılıklı ticaret konusunda kararlar alınması.

Savunma Sanayii ile ilişkili kuruluşların arasında koordinasyonun sağlanması.

Savunma Sanayii destekleme fonu kullanım esaslarını tespit edilmesi.

Savunma Sanayii alanındaki insan kaynağının geliştirilmesi ve genişletilmesi amacıyla fonlanacak olan eğitim destek miktarlarının belirlenmesi ve personele yapılacak ödemeler ile alakalı konularda karar almak.

Diğer Sözlükler