Sahil Gözetleme Radar Sistemi Nedir?

Havelsan firması tarafından tamamen milli ve yerli olanaklar ile ortaya çıkarılan Sahil Gözetleme Radar Sistemi, ülkemizin kıyı ve karasuları ile birlikte ekonomik bölgelerde koruması ile durumsal farkındalık ve erken müdahale olanağı sağlamayı, elektro-optik algılayıcılar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak verilerle destekleyerek tanımlanmış deniz resmini oluşturmayı amaçlamaktadır. SGRS ile karakol, arama kurtarma ve keşif faaliyetlerinin arttırılması, Türk Deniz sahalarında görev ve sorumlulukları olan kamu kurum ve kuruluşlarının entegre çalışabilme olanaklarının artırılması hedeflenmektedir. Bunlarla birlikte, Mavi Vatan kıyılarında yeterli radar kapsama alanı oluşturulması, elektro optik sensörler ve kamu kuruluşlarından sağlanan verilerin yardımı ile tanımlanmış deniz resminin ortaya çıkarılması, arama-kurtarma faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılması, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile entegre çalışarak yasadışı göç avcılık ve deniz kirliliği gibi suçların önüne geçmek.

Diğer Sözlükler