Milli Uzay Programı Nedir?

Milli Uzay Programı, dünyadaki gelişmeler ışığında, ülkemizin mevcut potansiyelini değerlendirmek üzere, ülkemizin uzay politikaları alanındaki vizyon, misyon, strateji, hedef ve projelerinin entegre ve planlı şekilde yürütülmesine yönelik hazırlanan uzun vadeli ve kapsamlı uzay yolculuğu projesidir.

Diğer Sözlükler