İnsansız Su Altı Aracı Nedir?

İnsansız Su Altı Araçları, çevresel ve doğal kaynakların korunması, bilimsel incelemelerin yapılması, bazı İnşaat faaliyetlerinin icra edilmesi, ülkelerin sahil güvenliklerinin sağlanması gibi birbirinden farklı amaçlarla askeri ve sivil uygulamalarla deniz içerisinde kullanılan araçlardır. Son yıllarda yapılan akademik ve endüstriyel birçok araştırmanın yapı taşları olan insansız su altı araçları, temel olarak kablo kontrollü ve kablosuz otonom olarak iki ana grupta incelenebilir. Kablo olan versiyonlar bir operatör aracılığıyla kontrol edilerek su altındaki tehlikeli işleri yapmaya yarayan akıllı su altı araçlarıdır. Kablosuz tam otomatik versiyonlar ise kendi güç kaynakları olması ve tam bağımsız olması sebebiyle diğer gruptan ayrılır.

Diğer Sözlükler